top of page

בהכלאה בין יין אדום בעל גוף עם יין נתזים לבן ועדין ...

נוצרים צירופים רבים ומגוונים בדור הבא

דר' מיכאל שטרים מציע את שירותו המקצועי, כגנטיקאי ומטפח של זני גפן רבים, לאלו המעוניינים שיהיו בבעלותם זני ענבים חדשים ייחודיים רק להם.

הגשם את חלומותיך עם תכנית טיפוח פרטית שלך -
והזנים החדשים שלך גם כן. 

בתכנית טפוח והשבחה הזמינה לך תוכל ליצור את זני הענבים המתאימים לרעיונות שלך.
 

בעזרתו של דר' מיכאל שטרים יוכל כל אחד, בעל יקב קטן או גדול, בעל כרם בהר או בעמק, ליצור זנים חדשים של ענבי יין.


הזנים החדשים יחודיים וזכאים להרשם כפטנט במרשם זכויות המטפחים.

bottom of page