המוצרים שלנו

שטרימינטיקה טכנולוגיות גפן מציעה ללקוחותיה זיכיון גידול והכנת יין מן הזנים החדשים הבאים:

חלק מן הזנים רשומים כפטנט ויש עליהם זכויות יוצרים של המטפחים, האוניברסיאות.

הסכמי הזיכיון לגידול הזנים והכנת היין מזנים אלו מכוונים בעיקר להקפדה יתרה על אי-הפצה
של חומר הריבוי הצמחי ותשלומי תמלוגים לשטרימינטיקה.

© All Rights Reserved to                               2019      Design: DESIGN II INSPIRE by Oshra Pahima-Shemesh

20190131_MS_PRESENTATION_logodesign.png