top of page

השירותים שלנו

שטרימינטיקה מציעה שני מסלולים:

 1. רישיון על אחד או יותר מהזנים החדשים*.
  בחרו את הזנים המתאימים ביותר לתכנית ייצור היין שלכם,
  הפכו לזכיינים וגדלו זנים חדשים בכרמים שלכם, בהתאם
  לתפיסת העולם שלכם.

   

 2. פתחו זנים חדשים משלכם.
  הפכו לשותפים פעילים בתכנית השבחת הזנים של
  ד"ר מיכאל שטרים ופתחו זנים חדשים ואמידים
  לתנאי הסביבה.  

*חלק מהזנים החדשים מוגנים ע"י זכויות ופטנטים של המגדלים והצמחים. חוזי הרישיון מתמקדים בטיפול בצמח ובתשלום התמלוגים לשטרימינטיקה על בסיס שנתי.

bottom of page